Rein Leven-Beweging

Bronnen

A. de Groot - 'De weg tot de kuisheid voert door de nuchterheid'. De Rein Leven Beweging in Nederland, 1901-1930 Scriptie M.O.-B. Geschiedenis Noordelijke Leergangen dec '83
A. de Groot - 'De Lust tot Last' In: Groniek (1993)
Leony van der Splinter - Dertig jaar streven naar Rein Leven. De Rein Leven Beweging in
Nederland (1901-1931) Doctoraal scriptie Algemene/Vaderlandse Geschiedenis 1986
Lod. van Mierop - Over tien jaar rein leven-arbeid in Noord Nederland. In Dietsche Warande en Belfort (1912)
Rapport van de staatscommissie tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen van 13-18 jaar (1918)
Ilse Bulhof - Freud in Nederland
Ge Nabrink -

Den Haag: Algemeen Rijksarchief: Verenigingsdossiers (1853-1981): dossiernummer 13792, Vereniging Rein Leven