Vereeniging tot Stichting van Volkshoogescholen

De oprichters