Nederlandsche Vegetariërsbond

Tijdvak 30 september 1894 - tot vandaag Goedgekeurd bij K.B. van 13 december 1894, no. 34; 13 januari 1908, no. 56; 25 maart 1911, no. ..; 19 maart 1934, no. 83;
Ledental 30/9/1894: 33/14; 1898: 164; 16/7/1899: 165/98=263; 15/7/1900: 261/124=385; 1/4/1901: 311/141; 1908: 675; 1900: bijna 900; 1914: 960; 1 jan 1916:741
1922: 1207
1924: 1142
1925: 1145
1926: 1134
1927: 1118
1928: 1132
1929: 1204
1930: 1288
1931: 1403
1932: 1428
1933: 1383
1934: 1344
Tijdschrift Vegetarische Bode
Literatuur A. Verschoor - Een Bond voor Vegetariers! Oproep aan alle voorstanders tot vereeniging Amsterdam: S.L. van Looy en H. Gerlings: [1894]
Verslag van het verhandelde in de Eerste Algemeene Vergadering op Zondag 30 september 1894 te 's Gravenhage Amsterdam: S.L. van Looy en H. Gerlings: [1894]
Miriam de Rouw - 'Honderd jaar Nederlands Vegetariersbond.' In: Leven en laten leven 1994
H.Q. Röling - De God'lijke stem van het medelijden. Vegetarisme in Nederland 1894-1914 Doctoraalscriptie Historisch Seminarium Universiteit van Amsterdam: juni 1972
André de Roo - Natuurlijk, ethisch en gezond. Vegetarisme en vegetariërs in Nederland 1894-1990 Amsterdam: Het Spinhuis: 1992
Felix Ortt - Rapport over de enquete 1921 van den Ned. Veg. Bond 1922
Compte Rendu du congres vegetarien La Haye 1913
Jubileum nummer VB 37ste jrg. nr. 9 (10 september 1934)
Jaarboekjes van de Nederlandsche Vegetariersbond UB: 1912, 1913