Nederlandsche Afdeeling van het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee

Inleiding

 

Jacob Schorer en Artikel 248-bis

In 1911 werd in het Wetboek van Strafrecht artikel 248-bis opgenomen. Dat stelde seksuele contacten van volwassenen met personen van het hetzelfde geslacht tussen 16 en 21 jaar strafbaar. Voor heteroseksuele contacten gold deze beperking niet. Dit discriminatoire wetsartikel leidde honderd jaar geleden tot de oprichting van de eerste Nederlandse homorechtenorganisatie. Naar aanleiding van artikel 248-bis gaf advocaat en voorvechter van homorechten Jacob Schorer de brochure Tweeërlei maat uit. Hierin keerde hij zich sterk tegen de rechtsongelijkheid die door het wetsartikel ontstond. Schorer wordt wel beschouwd als grondlegger van de homo-emancipatie in Nederland.

Het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee

Om zijn strijd krachtiger te kunnen voeren, richtte Schorer in 1912 naar Duits voorbeeld de Nederlandsche Afdeeling van het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee op. Vanaf 1919 luidde de naam Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK).
In 1912 gaf het Komitee een brochure uit: Wat iedereen behoort te weten omtrent Uranisme (homosexualiteit: liefde voor personen van het eigen geslacht). Hoe Uraniërs beoordeeld moeten worden. Jacob Schorer ‘runde’ het NWHK als een eenmansbedrijf; niettemin verrichtte hij tot 1940 baanbrekend werk voor de rechten van homo’s. De Duitse bezetter moest evenwel niets van homoseksuelen hebben –in Duitsland kwamen vele homoseksuelen om in concentratiekampen– en Schorer werd uit lijfsbehoud gedwongen het NWHK op te heffen.