Gemeenschappelijk Grondbezit

 

Archief Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit

 

Archief Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit
Archiefvormer Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit
Samenvatting Het archief is onvolledig (al zijn er later aanvullingen ontvangen); alleen uit de periode dat J.C.P.H. Methöfer in dienst van GGB was (1921-1933) is er een vrij compleet archief van Methöfer als algemeen ambtenaar en van de Spaar- en Voorschotbank (bevat ook enige persoonlijke dossiers betreffende (lees verder...)
Periode 1901-1958(Inclusief)
Omvang 3.6 m.
Raadpleging Vrij
Taal materiaal Dutch
Collectienummer ARCH01539
Bewaarplaats Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Biografie / Geschiedenis Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB); opgericht in 1901 op initiatief van F. van Eeden met als doel het vormen van kolonies en het stichten van verbruikscoöperaties en produktieve associaties; het koloniseren mislukte, GGB werd een federatie van produktieve associaties (1908); in 1958 werd GGB opgeheven, het kapitaal werd ondergebracht in de Methöferstichting. Zie ook Landbouwkolonies en Ploegstoffen op de IISG-website.

Inhoud Het archief is onvolledig (al zijn er later aanvullingen ontvangen); alleen uit de periode dat J.C.P.H. Methöfer in dienst van GGB was (1921-1933) is er een vrij compleet archief van Methöfer als algemeen ambtenaar en van de Spaar- en Voorschotbank (bevat ook enige persoonlijke dossiers betreffende Methöfers vroege anarchistische periode); uit de vroege periode zijn onder andere aanwezig twee ledenlijsten ca 1903 en 1904, notulenboek 1906-1907, kopieboek verzonden brieven 1905-1906, correspondentie betreffende conflict F. Emons, de kolonie Walden en Van Eeden 1906, De Pionier 1906, de Spaar- en Voorschotbank, financiële bescheiden, ook correspondentie penningmeester vanaf 1901; uit de periode na 1933 alleen wat financiële bescheiden 1932-1945, Mededelingen 1946-1956 en stukken betreffende de liquidatie van GGB en de oprichting van de Methöferstichting 1957-1958. Annex: statuten, reglementen en artikelen/aantekeningen over statuten en reglementen van coöperaties en enige produktieve associaties (drukkerij De Eendracht Schiedam, glasfabriek Leerdam, kunstaardefabriek Eskaf Huizen, tentenfabriek Lair Hilversum); Stukken afkomstig van Fr. de Jong Edz. betreffende werkcolleges en gepland boek over produktieve associaties ca 1969-ca 1973; Stukken afkomstig van Frans Becker over Walden, Blaricum, koloniebeweging, etc.; Twee cassettes en vijf geluidsbanden met gesprekken gevoerd met A. Storm over GGB in verband met een boek over produktieve associaties; Coöperatieve Productie- en Verbruiksvereeniging De Ploeg te Best (opgericht in 1920, vanaf 1921 aangesloten bij GGB): bezoekersboek van de landbouwkolonie De Ploeg 1920-1927 (kopie); bouwverslag met foto's van de nieuwbouw van de fabriek De Ploeg te Bergeijk, februari 1959. Aanv. 2010: notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur en de leden van de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit 1910-1931; kopieboeken van uitgegane brieven 1902-1904, 1927-1931; ingekomen brieven en briefkaarten 1903-1904, 1911-1914, 1916, 1918-1927, 1930, 1932; handgeschreven jaarverslagen van GGB 1912, 1914, 1916, 1919-1920, 1922, 1924, 1927.

Bewerking Inventaris gepubliceerd op microfiche door IDC in 1988. Inventaris van de aanvulling 2010 gemaakt door Bouwe Hijma in 2016.

1. Twee ledenlijsten en lijst van lezers van "De Pionier". +/- 1903, december 1904.
2. Notulenboek. 25/X/1906 - 23/I/1907.
3. Copieboek van verzonden brieven. 7/VIII/1905 - 19/I/1906.
4-9G. Correspondentie (minuten van verzonden brieven). 1923 - 1932.
10. Register van ingekomen en verzonden brieven. 21/VIII/1921 - 30/XII/1922 (?).
11-13. Specificatieboeken van de administrateur.
14. Rekening-courantboek van de Administrateur van "Vrije Arbeid". 1913 - 1920.
15-21. Kasboeken. 1905 - 1925.
22-24. Correspondentie van de penningmeester van het Hoofdbestuur. 1901 - 1906.
25. Financiële bescheiden. 1902 - 1903.
26. Financiële bescheiden. 1904 - 1905. Correspondentie betreffende de brochure "De Vakbeweging". 1905.
27. Correspondentie inzake het conflict tussen Van Eeden en Emons. 1906.
28. Correspondentie betreffende "De Pionier". 1906.
29. Correspondentie van de penningmeester. 1908.
30. Kwitanties. 1907, 1908.
31. Stukken betreffende de Spaar- en Voorschotbank. 1909.
32-35. Financiële bescheiden. 1909 - 1912. 32. 1909, 1910, 1912.
35. 1911.
34. 1911.
35. 1911 - 1912.
36. Spaar- en Voorschotbank. 1912 - 1917.
37. Financiële bescheiden. 1916, 1917.
38. Financiële bescheiden. 1918.
39. Financiële bescheiden. 1919. Spaar- en Voorschotbank.
40. Financiële bescheiden. - 1920.
41. Correspondentie van de penningmeester. 1920 - 1921.
42. Spaar- en Voorschotbank. 1920 - 1921.
43. Correspondentie over de administratie van de Spaar- en Voorschotbank. 1921.
44. Correspondentie in verband met een sollicitatie van J. Methöfer. 1920 - 1921.
45,46. Ledenlijsten, balansen en ingekomen stukken van algemene aard. 1921 - 1922.
47. Administratie van "Vrije Arbeid". 1921 - 1922.
48. Financiële bescheiden. 1921 - 1922.
49. Financiële bescheiden. 1922.
50. Spaar- en Voorschotbank. 1922.
51. Afschriften van belangrijke uitgaande brieven vervaardigd door J. Methöfer. 1921 - 1922.
52-56. Ingekomen Correspondentie van de Algemene Ambtenaar J. Methöfer. 17/IX/1921 - 25/X/1922. 52. no. 1-167. 17/IX/1921 - 21/XII/1921.
53. no. 1-130 t.e.m. 28/II/1922.
54. no. 131-320 t.e.m. 29/VI/1922.
55. no. 321-399 t.e.m. 8/VIII/1922.
56. no. 400-546 t.e.m. 25/X/1922.
57. Administratie van "Vrije Arbeid". 1922 - 1923.
58. Diverse Financiële stukken (balansen van de Spaar- en Voorschotbank, kwitanties en rekeningen). 1922 - 1930. Stukken betreffende de bemiddeling in een conflict tussen "De Ploeg" en de "Orde voor levende arbeid".
59-65. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 26/X/1922 - december 1923.
66. Financiële bescheiden. 1923.
67-71. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 24/XII/1923 - 16/XII/1924. 67. nos 1-100. 24/XII/1923 - 19/II/1924.
72. Contributies. 1924.
73. Financiële bescheiden o.m. van de Spaar- en Voorschotbank. 1924.
74-78. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 1925. 74. nos 1-100. januari - 18/III/1925.
79. Kosten van de Algemene vergadering. 25/XII/1925.
80. Contributies en Abonnementen op "Vrije Arbeid". 1925.
81. Girostrookjes van door J. Methöfer. gedane betalingen. 31/VIII/1925 - 3/II/1926.
82. Financiële bescheiden o.m. van de Spaar- en Voorschotbank. 1925.
83-86. Ingekomen Correspondentie van J. Methöfer. 1926. 83. nos 1-100. januari - 2/IV/1926.
84. nos 101-200. maart - 6/VII/1926.
85. nos 201-300. juli - 26/X/1926.
86. nos 301-352. october - 31/XII/1926.
87. Financiële bescheiden. 1926.
88. Financiële bescheiden van de Spaar- en Voorschotbank. 1926.
89. Aanvraagformulieren voor spaarbrieven. juli 1926 - september 1931.
90-92. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 1927. 90. nos 1-100. januari - 7/IV/1927.
91. nos 101-200. april - 12 augustus 1927.
92. nos 201-322. augustus - december 1927.
93. Stukken voor de Algemene vergadering. april 1927.
94. Financieel verslag van Gemeenschappelijk Grondbezit Balans van G.G.B. per 31/XII/1927. Balansen en proefbalansen bij G.G.B. aangesloten bedrijven. 31/XII/1926 - 1927.
95. Balansen en jaarverslagen van bij G.G.B. aangesloten bedrijven. 1927.
96. Stukken betreffende verzekeringen (o.m. van J. Methöfer ). 1926 - 1928.
97. Financiële bescheiden, contributies en abonnementen op "Vrije Arbeid". 1927.
98-100. Financiële bescheiden betreffende de Spaar- en Voorschotbank. 1927. 98. nos 1-25.
99. nos 26-75.
100. nos 76-148.
101-104. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 1928. 101. nos 1-100. januari - 4/III/1928.
102. nos 101-200. maart - 23/VI/1928.
103. nos 201-300. juni - 29/X/1928.
104. nos 301-362. october - december 1928.
105. Ontwerp-regeling van de Commissie inzake pensioenregeling. [1928].
106. Girostrookjes inzake door J. Methöfer verrichte betalingen. 9/I/1928 - 5/II/1932.
107. N.V. Handels- en Bouwmaatschappij "Bestevaer" te Amsterdam; halansen. 1924 - 1928. "Zaak Bestevaer ". 1932.
108. Coöperatieve Chauffeursvereniging "Libertas" te 's-Gravenhage. 1928 - 1930.
109. Correspondentie betr. twee artikelen van J.C. Stek. januari 1929.
110-114. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 1929. 110. nos 1-100. januari - 10/IV/1929.
111. nos 101-200. april - 12/VI/1929.
112. nos 201-300. juni - 27/VIII/1929.
113. nos 301-400. augustus - 7/XI/1929.
114. nos 401-456. november - december 1929.
115. Girostrookjes van door J. Methöfer gedane betalingen. 27/II/1929 - 24/IV/1931. Aanvragen 116-119. Financiële bescheiden van de Spaar- en Voorschotbank. 1929. 116. nos 1-25. 1929.
117. nos 26-50. 1929.
118. nos 51-103. 1929.
119. nos 119-225. 2e halfjaar 1929.
120-124. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 1930. 120. nos 1-100. januari - 6/IV/1930.
121. nos 101-200. april - 12/VI/1930.
122. nos 201-300. juni - 2/IX/1930.
123. nos 301-360. september - 9/X/1930.
124. nos 361-440. october - december 1930.
125-128. Financiële bescheiden van de Spaar- en Voorschotbank. 1930. 125. nos 1-76. 1/I - 31/III/1930.
126. nos 77-124. 1e halfjaar 1930.
127. nos 125-184. 1/VII - 30/IX/1930.
128. nos 185-235. 1/X - 31/XII/1930.
129. Balans van Gemeenschappelijk Grondbezit op. 31/XII/1930.
130-134. Ingekomen correspondentie van J. Methöfer. 130. nos 1-100. januari - 4/IV/1931.
131. nos 101-200. april - 12/VI/1931.
132. nos 201-300. juni - 31/VIII/1931.
133. nos 301-400. september - 22/XI/1931.
134. nos 401-446 en diverse correspondentie. november - december 1931.
135-138. Financiële bescheiden van de Spaar- en Voorschotbank. 1931. 135. nos 1-74. 1 januari - 31/III/1931.
136. nos 75-124. 1/IV - 30/VI/1931.
137. nos 125-181. 1/VII - 30/IX/1931.
138. nos 182=232. 1/X/1931 - 1/I/1932. Rapport van de hand van J. Methöfer over de financiële toestand van de Cooperatieve Melkfabriek "De Goede Verwachting" te Blaricum. 1931.
138a. Financiële bescheiden van de Spaar- en Voorschotbank. 1932 - 1945.
139-144. Ingekomen correspondentie van de J. Methöfer. 1932. 139. nos 1-100. 1/I - 14/III/1932.
140. nos 101-200. maart - 8/V/1932.
141. nos 201-250. mei - 12/VI/1932.
142. nos 251-300. juni - 30/VII/1932.
143. nos 301-346. juli-30/VII/1932.
144. ongenummerd. september - december 1932.
145. Notities uit het jaar. 1932. Financiële stukken betreffende de cooperatieve zuivelfabriek "De Goede Verwachting" te Hilversum en de kruidenierszaak G.B. te Sappemeer. 1932. Diverse ongedateerde aantekeningen.
146. Artikelen, waarschijnlijk bestemd voor "Vrije Arbeid". 1). Artikel "Een ideaal verwezenlijkt in het klein", ongesigneerd pp. 10-17 p. 14 ontbreekt). z.d.
2). Artikel "Wat zag in Rusland", ongesigneerd, 11 pagina's. z.d.
3). Artikel over Rusland na 1927 door A. Voorham , 5p. p. 1 en 2 ontbreken. z.d.
4). Artikel "Het stichten van een vrije gemeenschap in het klein", 5 p., ongesigneerd. z.d.
5). Herinneringen van een lid van de cooperatieve chauffeursvereniging "Libertas" te 's Gravenhage. z.d.
147. Diverse stukken: Borgstelling van J. Methöfer voor "De Pionier" te Groningen. z.d.
Modelstatuten door J. Methöfer. z.d.
Huishoudelijk reglement van onbekende vereniging door J. Methöfer. z.d.
Ontwerp statuten voor N.V. "Amsterdamsche Sigarenfabriek" Amsterdam. z.d.
Brief en balans. 19/I/1933.
Ontwerp statuten en ontwerpcontract van de Cooperatieve Afzetvereeniging Aurora te Velsen. z.d.

148. Statuten en huishoudelijke reglementen van G.G.B. en daarbij aangesloten groepen.
Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit.
Statuten:
a) concept
b) gewijzigd concept.
Statuten en huishoudelijk reglement. 1923.

(148). G.G.B. afdeling Amsterdam. z.d.
Model statuten voor werkende groepen aangesloten bij G.G.B. (2 ex.) z.d.
Cooperatieve Afzetvereeniging "Aurora" te Velzen. 1925.
Coop. Chauffeurs Vereeniging Libertas te 's Gravenhage (Staatscourant 7-8/IX/1923 no. 173 en gedrukt ex.). z.d.
Cooperatieve Gemeenschap "Orde voor levende arbeid" te Huizen. z.d.
Cooperatieve Productie-Vereeniging Arnhemsche Sigarenmakers Associatie "Excelsior" (Staatscourant 17/IX/1924 no. 181).
Cooperatieve Vereeniging Scheepswerf "Vooruit" , Koog aan de Zaan (Staatscourant 19/X/1927 no. 203 en Staatscourant 28/III/1928 no. 63).
Drukkerij "De Samenwerking" Amersfoort benevens een verslag hiervan 1/VI - 30/IX/1903.
Fabriek van Borstelwerk en kwasten "Aurora" te Amsterdam. z.d.
Leidsche Cooperatieve Drukkers-Associatie "Luctor et Emergo" (Staatscourant 5/XI/1930 no. 215).
N.V. "Het Bouwbedrijf Drewes en Co" te Amsterdam (Staatscourant 21 - 22/XI/1930 no. 227; [na 1923 voor 1932]).
Spaar- en Voorschotbank der Vereeniging G.G.B. Algemene bepalingen van de spaarbrief. z.d.
Technische Cooperatieve Vereeniging Electra te Amsterdam (Staatscourant 18/IV/1923 no. 75).
Utrechtsche Cooperatieve Bouwvereeniging Nut door Spaarzaamheid. [1887].
Vereeniging "De Voorpost" 's-Gravenhage. z.d.
Vereeniging "Gemeenschappelijk Bezit" te Sappemeer + brief van D. Poelstra. 14/XI/1916. 1907.
Vereeniging "De Volharding" te Zierikzee. z.d.
Vereniging "De Pionier" te Groningen (Staatscourant 55/XI/1908 no. 260).

148a. Stukken betr. de liquidatie van het G.G.B. en de oprichting van de Methöferstichting. 1946 - 1958.
149-150. Afdeling Gooi van de Vereeniging G.G.B. 149. Notulenboek. 1/VII/1922 - 25/IV/1925. Kasboek. augustus 1922 - januari 1925.
150. Correspondentie. 1922 - 1923 en z.j. Financiële bescheiden. 1922 - 1925.
151. Persoonlijk dossier van J. Methöfer.
151a. Mededeelingen van de Coöp. Ver. G.G.B. Gedrukt. 1946 - 1956. Incompleet.
152. Diverse gedrukte stukken I.
153. Diverse gedrukte stukken II.
154. Stukken uit "Het Volk" betr. "Walden". 1902 - 1903.
155. Foto's en afbeeldingen.
156. Gastenboek van "De Ploeg" in Best. 1920 - 1927. Fotocopie
156a. Bouwverslag van de nieuwbouw van "De Ploeg". 1959. Met ingeplakte foto's. 1 deel
157-158. G.G.B. afd. Groningen. 157. T. Kok, "Door samenwerking naar onafhankelijkheid". 1945.
158. Circulaires, brochures e.d. gedrukt door de Coöp. Ass. "De Volharding" te Groningen. 1920 - 1940. Fotocopieën
XXXX-XXXXII (159-161). Documentatie betr. "Walden" , Blaricum, koloniebeweging enz., afkomstig van Frans Becker . Diverse jaren. 3 port., waarvan één groot formaat
XXXXIII-XXXXIV (162-163). Stukken afkomstig van Fr. de Jong Edz. betr. werkcolleges en een gepland boek over productieve associaties. Ca. 1969 - 1973. 2 port
XXXXV (164). Fotocopie van het "Walden" -dagboek van Fr. van Eeden. 1898 - 1903. Aanvragen XXXXVI (165). Jaarverslagen, statuten, reglementen een c.a.o. van coöperaties en enige productieve associaties ( drukkerij De Eendracht Schiedam, Coöperatieve Bouwvereeniging Eendracht Amsterdam , glasfabriek Leerdam , kunstaardewerkfabriek Eskaf Huizen), gedrukte artikelen (o.a. van tentenfabriek Lair Hilversum, waarvan ook foto's) en circulaires. Ca. 1897 - 1965. 1 port N.B. Voor aantekeningen vermeld in het boek "De Nederlandse Archieven van het IISG", zie port. XXXXIII-XXXXIV.

Aanvulling 2010
Vergaderingen
166-168. Notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur en de leden van de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit. 1910-1931. 3 delen
Correspondentie
169-172. Kopieboeken van uitgegane brieven. 1902-1904, 1927-1931. 4 delen
Ingekomen brieven en briefkaarten. 1903-1904, 1911-1914, 1916, 1918-1927, 1930, 1932. 12 mappen en 6 omslagen
Uitsluitend briefkaarten. 1903.
181. 1919-1921, 1923-1924, 1926, 1932. N.B. Bevat ingekomen brieven van Coöperatieve Weverij en Textielwarenhandel De Ploeg te Bergeyk.
Jaarverslagen 191-199. Handgeschreven jaarverslagen van GGB. 1912, 1914, 1916, 1919-1920, 1922, 1924, 1927 en z.j. 6 katernen en 3 omslagen


Overige onderwerpen
200. Stukken betreffende de afscheiding van de Drukkerij 'Nieuw Leven' te Den Haag. 1916. 1 omslag
201. Stukken betreffende de Broederschap 'Nieuw Leven' te Utrecht. 1916. 1 omslag
202. Vragenlijsten, ingevuld door individuele arbeiders, veelal met begeleidende briefjes, in antwoord op een verzoek van de GGB om denkbeelden uiteen te zetten over samenwerking van arbeiders in 'Coöp. Verb. z.g.n. Prod. Ass'. 1919. 1 map