Bronnen

Bronnen

 

 

 

 

 

 

 

Edward D. Seeber - 'Humanisme, Humanitisme and Humanitarisme', In: Modern Language Notes (Dec 1934) p.521-523
Humanitarianism - Encyclopaedia of the Social Sciences (cop)
Eduard von Jan - 'Humanité' In: ZFSL, LV (1932) p.1-66 (cop)
Maurice Parmelee - 'The rise of modern humanitarianism', In: American Journal of Sociology vol. xxi (1915-16) 345-59
W.P.Gerritsen - 'Wat is hoofsheid' In: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red) - Hoofse cultuur.
Studies over een aspect van de middeleeuwse cultuur - Utrecht: 1983 (cop)
Eduard von Jan - 'Humanité' In: ZFSL, LV (1932) p.1-66 (cop)
Marie Jungius - de onbegrensdheid van ons medegevoel (ec)
H.S. Salt - Het Humanitarianisme Den Haag: z.j. (cop)
A. Klaver - De religieus-humanitaire strooming in de serie Kerk en secte, serie IV (ec)
P. de Rooy - 'Een hevig gewarrel. Humanitair idealisme en socialisme in Nederland rond de
eeuwwisseling' in: BMGN 106 (1991) nr. 4, pp. 625-640 (cop)
Schmitt -
Elias -
Painter, S - French chivalry: chivalric ideas and practices in mediaeval france
Just Havalaar - 'De moraal van 't humanisme' in: Onze Eeuw 1917 III (ec)
G. Manenschijn - Barbaren en hun buitengewone menslievendheid (ec)
Peter Gay - The Enlightenment (ec) dl.2 p. 29-41 over humanitarisme
C.W. de Vries - Van menschlievendheid tot menschelijkheid (ng) IISG
Raymond G. Cowherd - The politics of English dissent. The religious aspects of liberal and
humanitarian reform movements from 1815 to 1848 :1959 (verloren op IISG?)
Raymond G. Cowherd - Humanitarianism and the ten hour movement in England :1956
Books in print $8.95?
W.E. Houghton - Victorian frame of mind 138: GES 35.S.2350
W.K. Lowther Clark - A History of the Foundling Hospital :1959
Shelby T. McCloy - The Humanitarian Movement in Eighteenth century France :1957 Inst
138: GES 35.P.6180
Samuel C. McCulloch - British Humanitarianism. Essays honouring F.J. Klingberg 1950 (ng)
Charles L. Mowat - The Charity Organisation Society 1869-1913 IISG
H.R. Murphy - The origins of the humanitarian ethos in England: with special reference of
ethical and theological ideas 1700-1870 Ph.D. Dissertation, Harvard Univ. niet op UBA, niet op IISG
David Owen - English Philanthropy 1660-1960 1964
M. Schwantje - Humanitaire ethiek vertaald door L.S.-H.
Timothy L. Smith - Revivalism and social reform in mid-nineteenth-century America Inst. 173:
Amerika Inst. AM 261 zie revivalism etc in Books in Print
Martin Wiener (David Rothman?) - Humanitarianism or control? A symposium on
nineteenth-century social reform in Britain and America 1981 Uit Books in print. 84p. $5.50?
H. Berkhof - wat dunkt u van de mens? ???
F. Beckmann - Humanitas. Ursprung und Idee

Humanitaire Bibliotheek nr. 1 op UvA
M. Cabet - Refutation de l'humanitaire 1841
Frank J. Klingberg - The anti-slavery movement in England a study in English humanitarianism UvA
Marie Jungius - De Ned Kinderbond en de eenheid van alle humanitair streven Amsterdam: 1899 UvA
A. Klaver - Humanitaire droomen en daden Hoorn: cxa. 1925 KB Den Haag
Tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van humanitair expressionisme UvA
Catalogus v.d. bibliotheek van het Ned. Wetenschappelijk humanitair komitee gevestigd te Den Haag [1926-1936] UvA RU Groningen
Broederschap: officieel orgaan v.d. Br. Fed
Het paradijs: humanitair weekblad, 1916? - 191x Amsterdam verschijnt wekelijks IISG