Voorpagina

Verantwoording

 

Persoonslijsten

Leden van binnenlandse kolonies en woongemeenschappen

 

Biologisch-dynamisch boeren

 

Leden van de Nederlandsche Vegetariërsbond

 

Leden van de Bond van Lichtvrienden

 

Dienstweigeraars

 

Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (I.A.M.V.)

 

Ondertekenaars van dienstweigeringsmanifesten

 

Muiterij op de Zeven Procinciën

 

Rein Leven Beweging

 

Nederlandsche Afdeeling van het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee

 

Westerweelgroep

 

Yad Vashem

 

Volkshogescholen

 

Vereeniging van Nederlandsche Reformhuizen

 

Nederlandsche Toeristen Kampeer Club (N.T.K.C.)

 

Theosofische Vereeniging, Nederlandsche Afdeling (T.V.N.A.)

 

Vereeniging "Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en kinderkleeding" (V.v.V.v.V.)

 

Nederlandsche Jeugdherberg Centrale (N.J.H.C.)

 

Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht