Voorpagina

 

500,413 personen in de database

Doorzoekt niet alleen de persoonslijsten maar de hele genealogische database

Zoek op Naam
Voornamen: Geslachtsnaam:
  Gebruik Soundex?
   
Zoek op Geboortedatum
Tussen
en
Zoek op Plaats
Sleutelwoorden (gescheiden door spaties):
Vergelijk Sleutelwoorden:
Zoek op Aantekeningen
Sleutelwoorden (gescheiden door spaties):
Vergelijk Sleutelwoorden:

Persoonslijsten

Leden van binnenlandse kolonies

 

Leden van woongemeenschappen

 

Biologisch-dynamisch boeren

 

Nederlandsche Bond tot Bestrijding der Vivisectie (N.B.B.V.)

 

Leden van de Nederlandsche Vegetariërsbond

 

Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

 

Leden van de Bond van Lichtvrienden

 

Dienstweigeraars

 

Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (I.A.M.V.)

 

Ondertekenaars van dienstweigeringsmanifesten

 

Comite van Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen

 

Muiterij op de Zeven Provinciën

 

Rein Leven Beweging

 

Nederlandsche Afdeeling van het Wissenschaftlich-humanitäre Komitee

 

Westerweelgroep

 

Yad Vashem

 

Volkshogescholen

 

Vereeniging van Nederlandsche Reformhuizen

 

Nederlandsche Toeristen Kampeer Club (N.T.K.C.)

 

Theosofische Vereeniging, Nederlandsche Afdeling (T.V.N.A.)

 

Vereeniging "Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en kinderkleeding" (V.v.V.v.V.)

 

Nederlandsche Jeugdherberg Centrale (N.J.H.C.)

 

Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht

 

Afschaffing van de slavernij

 

Vereeniging voor Lijkverbranding

 

Vereenvoudigde Spelling (Kollewijn)