Frederik Wilhelm Hubertus Emons

Geslacht: Man
Vader: Reinier Andries Henri Hubert Emons
Moeder: Antonia Maria van Koekenberg
Geboren: 5 Mei 1872 Rijswijk
Overleden: 1 Dec 1968 Arnhem
Beroep: Dir.-oprichter Spaarbank Mij. Eendracht"
Aantekeningen: E. doorliep de lagere school en bezocht vervolgens de R.K. H.B.S. In 1887 kwam E. als klerk bij de Belastingen te 's-Gravenhage, waar hij werkzaam was tot 1894. Kort daarop vertrok hij naar West-Afrika, doch reeds na 1 jaar werd hij aangetast door malaria en was genoodzaakt terug te koeren. Als journalist en daarna als directeur der Expl. Mij. van Dag- en Weekbladen werkte hij te 's-Gravenhage en daarna was hij red.-uitgever van het tijdschrift ,,Het Rijwiel". In 1904 werd door Dr. Frederik van Eeden en o.a. den Groningschen hoogleeraar Mr. Dr. Isaac Benni Cohen en besprokene de Spaarkasvereeniging Mij. 'De Eendracht' opgericht. Bijkantoren werden opgericht door geheel Nederland. Van Juli 1907 af dreef hij de zaken alléén. Begin 1922 vestigde hij zich te Werten a'd Ruhr en was daar tijdelijk belast met de leiding van het consulaat der Nederlanden te Essen. In 1926 keerde hij naar Holland terug en vestigde zich te Arnhem. Hij schreef vele stukken o.a. over gemeenschappelijk grondbezit en het vrije huwelijk in 'De Hollandsche Lelie' en hield met Dr. Frederik van Eeden gedurende de jaren. 1903-1909 lezingen over de maatschappelijke toestanden. In boekvorm verscheen van zijn hand in 1912 'De Motorfiets'. - E. bereisde nagenoeg geheel Europa en bezocht bovendien Amerika en Afrika. Zijn grootste liefhebberijen zijn sportbeoefening, vooral fiets-, auto- en motorrijden. In 1914 behaalde hij o.a. het record door op den motorfiets van Parijs naar 's-Gravenhage te rijden in 13 uur en 2 minuten, zijnde ruim 4 uur beneden recordtijd. - Voorts houdt E. veel van literatuur en respecteert vooral alle handenarbeid. Tot op heden stond en staat hij aan het hoofd van de Maatsch. 'De Eendracht', welke spaarzegelkas een enorme vlucht en buitengewoon klinkende reputatie verworven heeft. In dat bedrijf vinden meer dan 300 personen een goed bestaan. Met groote voldoening en waardeering wordt over zijn persoon gesproken.
Sylva Hoeve, Kern perberger weg 11, Schaarsbergen bij Arnhem.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Cornelia Johanna de Haan geb. 1 Mei 1878 overl. 28 Feb 1960
Huwelijk: 3 Dec 1908 Bussum
Kinderen:
  Frederica Wilbelmina Hubertina Emons Male geb. 13 Feb 1903 overl. 12 Juli 1992
  Paul Emons Male geb. 28 Aug 1904 overl. 5 Juni 1974
  Nelly Emons Male geb. 24 Mrt 1908
  Kitty Emons Male geb. 1910 overl. 27 Feb 1911
  Anton Ronald Emons Male geb. 3 Feb 1912 overl. 2000
  Betty Freddy Emons Male geb. 28 Aug 1913 overl. 26 Juli 1966
  Louise Jaqueline Emons Male geb. 10 Nov 1915 overl. 7 Juli 2004
  Erik Emons Male geb. 24 Aug 1917 overl. 28 Dec 1946