Antonius Johannes Lievegoed

Geslacht: Man
Vader: Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed
Moeder: Engelina Schröder
Geboren: 31 Dec 1880 Amsterdam
Overleden: 27 Juni 1946 Zeist
Religie: geen
Beroep: journalist
Aantekeningen: In 1898 trad hij in dienst van de Amsterdamsche Courant.
Niet lang daarna, in 1901, vertrok hij naar Nederlands-Indië, waar hij redacteur werd bij de Sumatra Post. Drie jaar later was hij er hoofdredacteur. In 1914 keerde hij tijdelijk terug naar Nederland en kwam hij als redacteur buitenland terecht op de nachtredactie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC). Nog geen drie jaar later zat hij echter al weer in Indië, nu als hoofdredacteur - en later ook waarnemend directeur - van De Locomotief. Bij deze krant is hij werkzaam geweest tot 1925, toen hij, en nu definitief, naar Nederland vertrok.
Voor de tweede maal verbond hij zich aan de NRC, nu als redacteur Indische zaken.
Met ingang van 1934 aanvaardde hij een nieuwe betrekking buiten de journalistiek, als hoofd van de zojuist opgerichte Regeeringspersdienst. Bij de oprichting van deze dienst, die als doel had de contacten tussen overheid en pers te stroomlijnen (met name op het gebied van overheidsvoorlichting), was Lievegoed al eerder betrokken geweest. De Duitse bezetting maakte een eind aan de activiteiten van de Regeeringspersdienst. Lievegoed kwam in het kamp Buchenwald terecht, maar werd vrijgelaten ten gevolge van een ongeval.
Na de oorlog kwam Lievegoed voor een derde maal in dienst bij de NRC, bij welke krant hij tot aan zijn dood, op 27 juni 1946, wederom redacteur Indische zaken was.
Tijdens zijn leven heeft Lievegoed zich sterk ingezet voor de bevordering van de studie van de pers. Zelf verzorgde hij van 1931 tot in 1939 aan de Rijksuniversiteit te Leiden cursussen over het dagbladwezen. Ook door middel van publicaties en lezingen propageerde hij de perswetenschap.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maria Isabella van Buren Schele geb. 11 Dec 1879 overl. 1969
Huwelijk: 30 Juli 1903 Amsterdam
Kinderen:
  Bernardus Cornelis Johannes Lievegoed Male geb. 2 Sept 1905 overl. 12 Dec 1992
  Antonia Maria Lievegoed Male geb. 11 Aug 1907