Godschalk Abraham van den Berg

Geslacht: Man
Vader: Abraham Mozes van den Berg
Moeder: Vrouwtje Moscoviter
Geboren: 21 Sept 1880 Rotterdam
Overleden: 16 MRT 1956 Rotterdam
Religie: Ned. Isr.
Beroep: winkelbediende, musicus
Aantekeningen: Dichter-zanger, samen met Lion Contran initiatiefnemer vakorg. van artiesten. Pseudoniem G. Dumont
Dumont becommentarieerde en passant ook de toevloed vanaf 1921 van Duitse artiesten op de Nederlandse arbeidsmarkt, die in 1923 tot scherpe acties van musici en artiesten aanleiding hadden gegeven Niet alleen in woorden, maar ook met daden probeerden artiesten een eind te maken aan deze beurs. In het voorjaar van 1929 richtte Dumonts vakbond, de Nederlandsche Artisten Organisatie (NAO) in de ‘Kuil’ van het Rembrandt Theater een nieuwe beurs op:
Er is daar ruimte en rust. Het bestuur heeft een verbod uitgevaardigd om zich in een gesprek tusschen een impresario en een artist te mengen. Het hatelijke ‘vliegen afvangen’ is dus uitgesloten. Aan tal van tafeltjes kan men onderhandelen. Over eenigen tijd richt men een boxen-systeem in en komt er een speciale telefoon voor de beurs. Kortom hier kan een eenigszins behoorlijke toestand worden geschapen, waarin ook de variété-artist zich mensch voelt. Helaas moet menigeen, zoowel impresario als artist, nog aan de nieuwe beurs wennen. De kafees zaten nog stampvol en in de beurs heerschte wel is waar bedrijvigheid, doch het aantal theater-agenten was er nog niet groot. [] Van alle konsumpties zal 20 Pct gestort worden in het ziekenfonds van de NAO.
Zie: P.B. Lelieveldt - Voor en achter het voetlicht. Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland, 1918-1940
’k Ben naar d’Artistenbeurs geweest
Er heerschte een ‘Besetzungsgeest’,
wijl ‘Deutschland, Deutschland über alles!’
brengt: internationale dalles.
Véél directeuren zag ik niet;
die zijn gevlucht van dit gebied,
waar tal van planken-vreemdelingen
elkander broederlijk verdringen.
’k Zag hier en daar een ouden vrind,
eens ‘Neerland’s eerste’, zeer bemind,
gevierd, gevijfd, geacht, genegend
maar nú om vrouwtjes druk bewegend!
Agenten liepen af en aan;
ze durfden nergens stil te staan,
uit vrees voor ’n aanval van de klitten,
die schmeichelnd om wat Arbeit bitten.
Terwijl ik stil mijn krantje las,
omdat ’k er niet ‘voor zaken’ was
hoorde ik hoe zekere agenten
om voorschot vroegen der procenten.
Er werd geknoeid, geïntrigeerd,
’t Tarifvertrag geïgnoreerd
door wél, en niét-Organisirten,
die hongergages acceptirten.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Johanna Jäger geb. 2 Sept 1880 overl. 25 MRT 1953
Huwelijk: 19 Sept 1906 Den Haag