Gerrit Paulus de Bruin

Geslacht: Man
Vader: Paulus de Bruin
Moeder: Maria Hendrika van Dijk
Geboren: 3 Okt 1895 Rotterdam
Overleden: 27 Okt 1956 Enschede
Religie: geen
Beroep: kantoorbediende
Aantekeningen: Gerrit Paulus de BRUIN (brojn), nederlandano, kontoristo. Naskigis en la 3-a de oktobro 1895 en Roterdamo. Fabriklaboristo de la 12-a gis 21-a jara ago. Lernis E-n en 1912-13. Publikigis artikolojn speciale en laboristaj gazetoj. Kompilis Historion de la laborista E-movado gis 1914 (La Nova Epoko, 1931). Autoro de Gvidilo tra la Esperanto-movado, 1933 kaj de nia lingva propaganda brosuro. Propagandis por SAT en Nederlando de 1922. Gvidis la Nederlandan Laboristan E-Servon 1922-25. Sekr. kas. de Laborista Ekzamena Komitato. Kunlaboris al SAT-eldonajoj. Celkunlaboranto de la Enciklopedio.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Geesken Vels geb. 26 Dec 1899
Huwelijk: 7 Nov 1925 Enschede