Annechien Sillevis

Geslacht: Vrouw
Vader: Pieter Sillevis
Moeder: Vrouchien Snoeken
Geboren: 6 Nov 1880 Den Haag
Beroep: onderwijzeres wis- en natuurkunde
Aantekeningen: Als dochter van Pieter Sillevis & Vrouchien Snoeken behaalt zij in mei 1899 haar Akte voor het Lager Onderwijs en in augustus 1900 wordt zij toegelaten aan de universiteit van Leiden. drie Jaar later slaagt zij voor het kandidaatsexamen in de wis-, natuur- en scheikunde. In 1905/1906 werkt zij aan de universiteit Leiden als assistent voor de natuurkunde en in 1907 zorgt zij voor flink wat opschudding binnen de wereld van academici met haar publicatie: 'Een Meisje-Student over 'Een
Meisje-Studentje'. Half september 1909 krijgt zij een aanstelling tot onderwijzeres in Den Haag, een jaar later promoveert zij in Leiden tot doctoranda in de wis- en natuurkunde. Drie maanden later trouwt Annie met Pieter Hendrik van Reedt Dortland; assistent Bibliothecaris van de Rijks Universiteit Leiden.
Kriebel-Sillevis kaarten Giel van der Zel
Ellen Verdwaald
Kwartaalblad Oud Hoorn, 35e jrg. nr. 2. 2013

Gezin 1

Huwelijkspartner: Pieter Hendrik van Reedt Dortland geb. 9 Aug 1879 overl. 1 Sept 1941
Huwelijk: 19 Aug 1910 Den Haag