Wiebe van Roeden

Geslacht: Man
Vader: Johannes van Roeden
Moeder: Jacobje Dijk
Geboren: 29 Apr 1899 Oudehorne, Schoterland
Overleden: 25 Juni 1942 Hamburg
Aantekeningen: Donkerbroek/Hoornsterzwaag/ Utrecht. Voorzitter afdeling I.A.M.V. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Lijst revolutionairen (1925). Dienstweigeraar. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Actief in de C.P.N. (1938). Lijst links-extremistische personen (1939). Hornsterzwaag. Arbeider. Dienstweigeraar. In maart 1920 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging.
krijgsraad Arnhem 8 augustus 1919, uitspraak 24 oktober 1919 no. 1667
Wiebe van Roeden, geboren te Oudehorn op 29 april 1899
milicien soldaat bij 9e Reg Inf II Bat 1e comp te Leeuwarden
heeft op 20 juni 1919 te Leeuwarden geweigerd naar de wapenkamer te gaan, zich bij de sergeant-majoor te melden en de wapens in ontvangst te nemen.
Hij weigerde, zeggende:
Ik wil niet opgeleid worden tot moordenaar
4 mnd mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 25 juni 1919
vader Johannes van Roeden, moeder Jacobje Dijk
17 juni 1919 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting 1919 uit de gem Schoterland

Gezin 1

Huwelijkspartner: Aaltje Kramer geb. 22 Juni 1902
Huwelijk: 13 OKT 1921 Schoterland