Jan Johannes Cornelis Kraamer

Geslacht: Man
Vader: Jan Kraamer
Moeder: Janna Johanna Boogert
Geboren: 16 Apr 1896 Koudekerke
Beroep: tuinbouwkundige
Aantekeningen: Koudekerke/ Amsterdam. Dienstweigeraar. In april 191 veroordeeld tot 5 maanden en 5 jaar ontzegging. Geïnteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen de Oorlog Amsterdam 1932. Lijst links-extremistische personen (1939).
krijgsraad Arnhem 28 februari 1919, uitspraak 11 april 1919 no. 765
Jan Johannes Cornelis Kraamer, geboren te Koudekerke op 16 april 1896
adspirant vaandrig bij 14 R.I. (3 Depot III) te Amersfoort
heeft te Amersfoort op 12 december 1918 geweigerd om zich naar de rustkamer te begeven om daar de militaire kleding aan te trekken, zeggende:
Dat kan ik niet doen
5 mnd mil gevangenistraf, in mindering vanaf 12 december 1918 en ontzegging van 5 jaar
vader Jan Kraamer, moeder Janna Johanna Boogert
advocaat is mr. H.Th. Gerlings te Utrecht
20 maart 1915 vrijwillig verbonden als aspirant-vaandrig voor de tijd die verstreken is, na 12 jaren te rekenen van den datum van zijne opkomst in werkelijken dienst tot eerste oefening, waarvan de eerste 8 jaren moeten worden gediend bij het reserve personeel der landmacht bij de Infanterie en de laatste 4 jaren moeten, kunnen worden volbracht bij de Landweer
ingeschreven voor de militie voor de lichting 1916 voor de gem Koudekerke
HMG in appel van 11 december 1918 (de straf ingegaan 7 augustus 1918) veroordeeld tot 4 mnd mil gevangenisstraf ter zake van weigeren dienstbevel
5 december 1918 terug

Gezin 1

Huwelijkspartner: Nora Muller geb. 1 Nov 1899
Huwelijk: 24 Sept 1919 Koudekerke
Scheiding: 21 Aug 1952 Amsterdam