Popko Reinder Stel

Geslacht: Man
Vader: Hendrik Stel
Moeder: Aaltje Lanting
Geboren: 3 Aug 1898 Wildervank
Overleden: 10 MRT 1960 Groningen
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: letterzetter, hoofdagent dagblad
Aantekeningen: Een P.R. Stel lid JGOB, Veendam - Wildervank, Westerdiep C 144 ;
Jos Giesen p. 145:
In De Arbeider van 14 augustus 1918 uit het "Verweer van P.R. Stel" voor den raad van onderzoek:
"In zo'n lichaam voeren 'n kapitein en 'n luit'nt het woord. Wat mij betreft trof ik het nog al. Ik vond het althans heel gemoedelijke lui.
K. is: kapitein
O. is ondergetekende
K. Waarom weiger je dienst?
O. Omdat m'n geweten me verbiedt me te laten opleiden tot moordenaar.
K. Ik voor mij acht 't militarisme noodzakelik. U niet?
O. Een ezel houdt van 'n distel, 'n ander dier van 'n zonnebloem. Verschil van smaak he? Maar als u 't militairisme noodzakelik vind, doet u goed er aan mee te werken. Ik acht 't niet noodzakelik en werk er dus ook niet aan mee.
K. Heb je dan niets voor je vaderland over?
O. M'n vader heeft evenmin land als ik. Of ik door de Hollandse kapitalisten word uitgezogen of door Buitenlandse parasieten is voor mij 't zelfde. Is de grond van Holland anders dan de Duitse of Engelse? Of geldt het de spraak? Dan is m'n vaderland heel klein, want ze spreken overal anders als in Groningen.
K. Heb je dan niets over voor de koningen?
O. Waarom?
K. En wel voor je moeder?
O. Wel voor m'n moeder. Die geeft desnoods haar leven voor me. Koning, koningin of keizer .. .. Ze eischen je geld en werkkracht .. .. De een wat meer de ander minder, maar allen zooveel tot je niets overhoudt.
K. Nederland is te zwak om aan te vallen, die voert dus zeker verdedigingsoorlog.
O. Stel u voor 'n bosch met 3 partijen roovers: 2 sterke en 1 zwakke. De zwakke kijkt waar ie zich bij aan moet sluiten om niet te verliezen, maar een roover blijft het. Zoo ook Nederland.
K. Ben je pro-duits of pro-engels?
O. Pro-mens.
K. Jullie bereiken je doel toch nooit.
O. Dat zei men van meer dingen, bijv. geheelonthouding, kristendom en de eerste trein bijv. tusschen Amsterdam en Haarlem. Zelfs 'n geleerde man als mr. Jacob v. Lennep, schreef daarover in 'n brochure: 'het menselik organisme is niet bestand tegen een zo snelle verplaatsing'.
K. Ter zake. 19 juli voor den krijgsraad.
krijgsraad Arnhem 19 juli 1918, uitspraak 23 augustus 1918 no. 2170
Popko Reinder Stel, geboren te Wildervank op 3 augustus 1898, laatst gewoond te Wildervank, ongehuwd, Ned. Hervormd, letterzetter
vader Hendrik Stel, moeder Aaltje Lanting
milicien soldaat 1e comp depot bat brigade grenadiers en jagers te Legerplaats bij Oldebroek
geweigerd militaire kleding aan te trekken, zeggende:
Ik doe het niet
4 mnd mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 3 mei 1918

Gezin 1

Huwelijkspartner: Geertje Neeltje Mensing geb. 3 Sept 1901
Huwelijk: 20 Dec 1924 Wildervank