Hendrik Bezembinder

Geslacht: Man
Vader: Geert Bezembinder
Moeder: Dieuwke Boetje
Geboren: 8 MEI 1891 Nijland, gem. Wymbritseradeel
Aantekeningen: krijgsraad Arnhem 26 juli 1918, uitspraak 23 augustus 1918 no. 2160
Hendrik Bezembinder, geboren te Nijland, gem Wijmbritseradeel, op 8 mei 1891
landstormplichtig soldaat bij 1 - ? L.W.I. Te Utrecht (1C - 4B), jaarklasse 1911; 4e bat 1e compagnie
perser confectiefabriek
1 - is op 1 april 1911 achtergebleven van verleend verlof van zijn compagnie aan de Veldkazerne te Utrecht, afwezig gebleven tot hij op 13 mei 1918 te Amsterdam zich vrijwillig meldde aan de Hoofdwacht, als dienstweigeraar
2 - op 15 mei 1918 geweigerd de militaire uniform aan te trekken, zeggende:
Ik doe het niet, kapitein
5 maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 13 mei 1918
krijgsraad Arnhem 17 januari 1919, uitspraak 14 maart 1919 no. 621
heeft te Utrecht op 10 oktober 1918 geweigerd de militaire kleding aan te trekken
6 mnd mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 10 oktober 1918, en ontzegging van 5 jaar