Hendrik Meulenkamp

Geslacht: Man
Vader: Jakob Meulenkamp
Moeder: Geertruida Wagt
Geboren: 25 Dec 1889 Finsterwolde
Overleden: 24 MRT 1967 Finsterwolde
Beroep: veldarbeider
Aantekeningen: Finsterwolde. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Bestuur F.A.N. (1938). Lijst van links-extremistische personen (1939).
krijgsraad Arnhem 1 februari 1918, uitspraak 15 maart 1918 no. 556 (staat ook 26 april 1918)
Hendrik Meulenkamp, geb te Finsterwolde op 25 december 1889
landstormplichtig soldaat 2e Comp Depotbataljon 1 te Assen
heeft te Assen op 12 november 1917 geweigerd militaire kleding aan te trekken, zeggende: Ik doe het niet
zes maanden mil gevangensistraf, in mindering vanaf 12 nov 1917, en ontzegging van 5 jaar
9-10-1917 : 1 maand mil detentie voor desertie en 4 maanden gevangenisstraf voor niet uitvoeren van een order
in dienst getreden 12 juni 1917 als landstormplichtige
De Tribune 31-07-1917
H. Meulenkamp uit Finsterwolde, stond voor de eerste maal terecht als landstormplichtige, wegens niet voldoen aan den oproep en wegens weigering bevelen op te volgen; hij verklaarde het militarisme te verafschuwen als mensch en menschheid onteerende instelling. Eisch voor het eeerste feit 2 mnd., voor het tweede feit 4 mnd. mil. gevangenisstraf, met aftrek der preventieve.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Hilke Schuur geb. 26 Dec 1894 overl. 12 Sept 1992
Huwelijk: 17 OKT 1913 Finsterwolde
Kinderen:
  Jakob Meulenkamp Male geb. 13 MEI 1917
  Geertruida Meulenkamp Male geb. 2 Feb 1914
  Jurjen Meulenkamp Male geb. 20 Juni 1915
  Jan Meulenkamp Male geb. 8 Apr 1919
  Hendrik Meulenkamp Male geb. 8 Sept 1921 overl. 22 Dec 1923
  Harm Meulenkamp Male geb. 28 Nov 1923