Johannes Jacob Wage

Geslacht: Man
Vader: Geert Wage
Moeder: Jantje Groen
Geboren: 7 Feb 1890 Haarlem
Religie: Rooms Katholiek
Beroep: kleermaker
Aantekeningen: Den Haag. Portier Huurcommissie. Dienstweigeraar. Anti-militarist. Veroordeeld wegens desertie (voor 1925). N.A.S. (1934). Lijst links-extremistische personen (1939).
Giesen p. 94-95: hospitaal Leeuwarden, was daar opgenomen omdat hij geheel onder den uitslag zat.
Boekje Lod. van Mierop:
uit Twente ; katholiek opgevoed, heeft zelfs 10 jaar in een Rooms Katholiek klooster zijn opvoeding gehad
voorarrest kazerne III Amersfoort
Verhaal over mislukte ontvluchting naar amsterdam begin maart 1917, vgl. Arb. 17/3/1917
krijgsraad Arnhem 5 april 1918, uitspraak 24 mei 1918 no. 1460
Johannes Jacob Wage geb te Haarlem op 7 februari 1890, laatst gewoond te Finsterwolde
vader Geert Wage, moeder Jantje Groen
landstormplichtig soldaat 5 Depot IX te Leeuwarden
heeft te Leeuwarden op 3 januari 1918 geweigerd de uniform aan te trekken
22 oktober 1918 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting 1918 gem. Finsterwolde
bechuldigde heeft niets aan te merken op de beschuldiging en dat hij dienst heeft geweigerd wegens gemoedsbezwaren
6 maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 3 januari 1918 en ontzegging van 5 jaar