Alexander Jansen

Geslacht: Man
Vader: Johannes Baptist Jansen
Moeder: Maria Roks
Geboren: 14 Dec 1891 Hillegom
Religie: Rooms Katholiek
Beroep: aannemer
Aantekeningen: Haarlem. Heier. Propagandist I.A.M.V. Dienstweigeraar. Lijst links-extremistische personen (1939).
Jos Giesen p. 138:
A. Jansen wil wel arbeiden voor de gemeenschap en voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar niet als willoos werktuig van het militarisme, dat blinde gehoorzaamheid eischt en hem zou kunnen bevelen te schieten op vader en moeder.
Jos Giesen p. 148:
In 't no. (van De Vrije Socialist?) van 30 juni 1917 een brief van A. Jansen, waarin hij antwoordt aan die hem in het kamp van Laren gevangengenomen hadden: "om geen ontrouw te plegen aan mijn geweten en getrouw te blijven aan mijn beginsel kan ik als anti-militarist, als anarchist, mij niet overgeven aan het misdadig militarisme. Ik erken in de eerste plaats geen gezag en inde tweede en derde plaats geen staat en geen regeering. Ik weet wel dat ik deze samenleving mijn beginsel niet konsekwent kan doorvoeren, maar ik wensch er toch zooveel mogelijk aan tegemoet te komen. - Zoo, zoo, maar stel u nu eens voor dat ook ons land onder den voet geloopen was net gelijk Belgie, en gij hadt hier ook van huis en haard moeten vluchten met vrouw en kinderen, vindt gij het dan niet beter, om het land, wat toch ook uw vaderland is, te verdedigen? - Ik zei hem dat ik vaderlandloos was, en de vijanden die er dan zijn, zitten nete zoo goed in als buiten het land. Want ik geef u de verzekering, en vooral in de branche van Arbeid, waar ik van leef, namelijk stoomheier, dat wanneer ik eens 'n tijdperk van werkeloosheid mee maak, en den huisbaas, en anderen, niet kan betalen, ik onherroepelijk op straat gezet word door diezelfde regeering van dat vaderland, waar zij mij nu toe willen dwingen om het te verdedigen, wanneer zij mij nu toe willen dwingen om het te verdedigen, wanneer zij het op hun kommando noodig achten .. .. Daar moest ik mij nog eens voor verantwoorden bij denzelfden meneer den kompies kommandant, die mij de woorden van stumpert en stakkert en laag egoist toevoegde, omdat ik de krijgsartikelen en dat vonnis niet wilde onderteekenen. Ik zei hem: Ach, dat schelden ben ikal van u gewend, dat weet ik nog van den vorigen keer, en ik sta er machteloos tegenover. Maar dat zeg ik u, u krijgt mijn handteekening onder dergelijke geschriften niet, en of u nu zegt, dat ik een egoist ben of geen principe heb, of nog veel meer van dat moois, ik ga van mijn ingeslagen weg niet af. En die man lag het mij warm aan mijn voeten, trots dat hij het zelf ook te kwaad kreeg naar mijn meening, want hij zei: Ga maar heen, ik hoop je nooit weer onder mijnoogen te zien. Nu, dat spijt mij, ik had mij juist voorgenomen, om dien persoon niet meer te antwoorden. Ik zal nu maar geduldig afwachten op de dingen, die volgen, want geduld en kalmte kunnen mij hier redden. Verder heb ik gehoord en gelezen, dat ze in Haarlem en elders flink werken voor het anti-militarisme, en dat doet mij in mijn eenzaamheid goed. Ik hoop dan ook maar, dat het geen nieuwtje is, en dat zij, die voeling hebben voor het anti-militarisme, dagelijks op de bres zullen staan om er propaganda voor te maken, en niet alleen dat, maar ook tegen het hersengif, dat demoraliseerende stelsel de alkohol, den strijd opgevat. Verder wil ik eindigen, en u opwekken ten strijd, dan nog een sympathiebetuiging aan de Haarlemsche Grondwerkers Vereeniging V.Z.O.S., hopende dat vele organisaties daar een voorbeeld aan zullen nemen."
krijgsraad Arnhem 8 februari 1918, uitspraak 15 maart 1918 no. 565 (staat ook 26 april 1918)
Alexander Jansen, geb te Hillegom op 14 december 1891
landstormplichtig soldaat 3e Comp depotbataljon X Inf. Brig te Amersfoort
heeft te Vlasakkers op 19 november 1917 geweigerd militaire kleding aan te trekken
zes maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 19 november 1917, 5 jaar ontzegging
heeft niet voldaan aan 2e oproeping om op 15 maart 1917 in werkelijke dienst te komen. 4 juni in werkelijke dienst
8-10-1917 voor de krijgsraad van de 1e Arrondissement, 14 november 1917 onder handtasting ontslagen

Gezin 1

Huwelijkspartner: Wilhelmina Johanna Schabbing geb. 9 Feb 1891 overl. 24 Feb 1933
Huwelijk: 14 Okt 1914 Haarlem