Sint de Jong

Geslacht: Man
Vader: Pieter Sints de Jong
Moeder: Rinske Klazes Dijkstra
Geboren: 27 Apr 1866 Grouw, gemeente Idaarderadeel
Beroep: slager
Aantekeningen: Gorredijk (Opsterland). Slager. Anti-militaristisch propagandist (1921). Anarchist. Lijst revolutionairen (1925). Secretaris Federatie I.A.M.V. (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939).

Gezin 1

Huwelijkspartner: Tjerkjen Kleisma geb. 7 Juli 1866 overl. 30 MRT 1939
Huwelijk: 24 MRT 1893 Opsterland
Kinderen:
  Lykle de Jong Male geb. 21 MRT 1899
  Geeske de Jong Male geb. 5 Juni 1893
  Rinsche de Jong Male geb. 15 Juli 1894 overl. 8 Nov 1928
  Pieter de Jong Male geb. 23 Juli 1896