Murk Bottema

Geslacht: Man
Vader: Kerst Johannes Bottema
Moeder: Trijntje Arjens Verwerda
Geboren: 3 Jan 1890 Oldeboorn, Utingeradeel
Overleden: 7 MRT 1956 Leeuwarden
Religie: geen
Beroep: handelsagent, reiziger
Aantekeningen: CID Lijst links-extremistische personen (1939) :
Leeuwarden/Apeldoorn. Anti-militaristisch propagandist (1921). Anarchist. Spreekt voor dienstweigeraars. Was te Leeuwarden secretaris afdeling I.A.M.V. Landelijk contactbestuur Het Vrije Woord. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939).
(M. Bottema van Het Vrije Woord (Troelsta beweging) is een ander - Ron Blom)
Giesen p. 140: Bottema op zijn verjaardag in 't no. van 13 jan 1917 ( ) schreef uit de kazernegevangenis te Leeuwarden
Boekje Lod. van Mierop:
groothandel in sigaren, Turfmarkt B 9, Leeuwarden
4 oktober 1916 moest hij opkomen voor de Landstorm, gaf hieraan geen gevolg
21 december 1916 door een rechercheur gearresteerd. In voorarrest in kazerne Leeuwarden.
overgebracht naar Huis van Bewaring Leeuwarden
Moet 16 februari voorkomen voor krijgsraad te Arnhem. Eis 5 mnd. Naar Leeuwarden teruggebracht.
Adres: Huis van Bewaring Leeuwarden B 30 (maart 1917)
De Arbeider 5-8-1916
Onze kameraad Bottema van Leeuwarden heeft ook de papieren voor den landstorm gekregen. Zooals wij van hem verwachtten, wenscht ook hij zich niet te oefenen voor 't menschenmoorden. Heeft heeft de stukken terug gezonden, begeleid met onderstaand schrijven:
Den Heer Burgemeester te Leeuwarden
Bij deze zend ik u de papieren betreffende den Landstorm terug en deel ik U mede, dat ik geen gevolg wensch te geven aan een eventueelen oproep om dienst te nemen in het leger of iets dergelijks. Ik wensch noch direct, noch indirect deel te nemen aan den broedermoord, welke men oorlog noemt, en zal dus weigeren soldaat te worden.
Ik acht het overbodig om hier verder mijne gevoelens omtrent het vloekwaardige militaire stelsel uiteen te zetten.
M. Bottema
Giesen p. 140/141, brief van Bottema uit de strafgevangenis van Leeuwarden in De Arbeider:
Wat moeten die rijke menschen een hart van steen hebben, bij zooveel lijden in de maatschappij. En dan denk je weer aan Jezus: die van de twee rokken er een wilde wegschenken. Ziet dan zou ik Jezus (als hij er geweest is) lief kunnen hebben. Maar de christenwereld van tegenwoordig, die veracht ik uit den grond van mijn hart. Daar walg ik van, nu nog meer dan ooit.
krijgsraad Arnhem dd. 16-2-1917, uitspraak 23-3-1917, no. 908
Murk Bottema, geb te Oldeboorn, Uteringadeel op 3-1-1890
4e depot bat XI Inf Brigade
landstormplichtig gem. Leeuwarden, jaarklasse 1910, niet voldaan aan oproep om op 4-10-1916 te verschijnen, op 21 december door de politie aangehouden
Hij weigerde te Leeuwarden op 4 januari 1917 zijn militaire kleding aan te trekken.
5 maanden militaire gevangenisstraf
krijgsraad Arnhem 20 juli 1917, uitspraak 17 augustus 1917 no . 2027
Heeft te Leeuwarden op 4 juni 1917 geweigerd militaire kleding aan te trekken
Hij schudde neen met het hoofd en zei: Neen, ik kan er onmogelijk aan voldoen, of woorden van die strekking
zes maanden militaire gevangenisstraf in mindering vanaf 4 juni 1917 en ontzegging van het recht bij de gewapende macht te dienen voor 5 jaar

Gezin 1

Huwelijkspartner: Wytske van der Veen geb. 18 MRT 1888
Kinderen:
  Dirk Bottema Male geb. 31 MRT 1924
  Ferdinand Bottema Male geb. 6 MRT 1922
  Johannes Piet Bottema Male geb. 22 Juni 1920

Gezin 2

Huwelijkspartner: Aukje Bouma geb. 18 OKT 1883
Huwelijk: 17 MEI 1913 Leeuwarden
Scheiding: 10 OKT 1918 Leeuwarden
Kinderen:
  Kerst Bottema Male geb. 5 MEI 1915
  Kerst Bottema Male geb. 22 Apr 1914 overl. 14 OKT 1914