Frederik Christiaan Koens

Geslacht: Man
Vader: Johannes Coenraad Koens
Moeder: Hester Elisabeth Besanger
Geboren: 25 Dec 1878 Delft
Religie: Ned. Hervormd, Remonstrants
Beroep: boekhandelaar
Aantekeningen: Jaarboekjes Die Haghe (1962)
Koens had gewerkt in de leesbibliotheek van Blankwaardt & Schoonhoven, daaarna achtereenvolgens bij boekhandel Van Hoogstraten, in het antiquariaat van Mart. Nijhoff, en bij de kunsthandel Goupil & Cie op de Plaats. Na zijn huwelijk in 1905 met Maria M.J. de Rooy richtten zij in hun woning aan de De Heemstraat 72 een verkooppunt in voor boeken over vegetarisme, doch toen de zaak van Goupil naar Parijs werd verplaatst waagden zij de grote sprong naar een eigen boekhandel en het jaar 1908 zag de oprichting van boekhandel F.C. Koens, aanvankelijk in de Bonistraat 8, daarna Bankastraat 2, later vernummerd tot 10.
Als Esperantist richtte hij de "Centrale Esperanto-boekhandel N.V." op, en hij bleef ook actief voor de Nederlandsche Vegetariers Bond. Koens had de leiding in de zaak tot 1922 in welk jaar hij emigreerde. De zaak werd onder de naam "Archipel Boekhandel" voortgezet tot 1941, in welk jaar haar zoon F. Koens de leiding overnam. Ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan had een belangrijke verbouwing, modernisiering en uitbreiding plaats en werd een afzonderlijke ruimte voor zakformaats ingericht. Ook aan schoolboeken wordt thans veel aandacht besteed.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maria Magdalena Johanna van Rooij geb. 22 Juli 1881
Huwelijk: 22 MRT 1905 Den Haag
Scheiding: 12 Feb 1924 Den Haag
Kinderen:
  Frits Koens Male geb. 25 Juni 1916