Wiebren Kromhout van der Meer

Geslacht: Man
Vader: Sake Kromhout van der Meer
Moeder: Trijntje Thaekes Visser
Geboren: 22 MEI 1884 Nijega, Smallingerland

Gezin 1

Huwelijkspartner: Martsen Barteles Jansma geb. 19 MRT 1886 overl. 28 Juni 1957
Huwelijk: 15 Apr 1911 Baarderadeel