Jean Louis Swart

Geslacht: Man
Vader: Klaas Swart
Moeder: Cornelia Maria Johanna Marin Gouaij
Geboren: 1856 Brussel, België
Overleden: 24 Apr 1910 Den Haag
Aantekeningen: SWART, INDIË, THIERRY DE BYE Papieren en foto's betreffende Jean Louis Swart (Brussel 1855-Den Haag 1910), kapitein Oost-Indische leger, standplaatsen Ambarawa en Batavia, gehuwd in 1882 met Elisabeth Wilh. van den Broecke. Ook betreffende hun zoon Henri Louis Swart, geb. 1885. Een dossier. Onder andere getuigschriften van scholen, staat van dienst, foto's en plattegrond van de vesting Willem I te Ambarawa (res. Semarang). Voorts veel brieven, onder andere van Betsy van den Broecke vanuit Zutphen over haar vertrek naar Indië; brieven van en aan Louis, Betsy, Henri uit de jaren 1880-1902; voorts enkele brieven van mr. J.G. Thierry de Bye uit Haarlem, een soort `voogd' van Louis; uitvoerige mededelingen over Thierry de Bye's leven in de jaren zeventig: `Mijn oudsten zoon had steeds te geringe moyens om iets in de maatschappij te praesteren. Hij was op mijn kantoor werkzaam voor de kadastrale werkzaamheden en is er op gebleven onder mijn opvolger.' Voorts over zoon Karel, huzaar, te 's-Hertogenbosch jammerlijk verdronken. Andere zoon in Indië overleden. Zelf in 1879 ontslag genomen na onaangenaamheden met de minister van Financiën. Jongste zoon `nu de eenige stamhouder der branche van het geslacht waartoe ik behoor, dat reeds sedert de 12de eeuw dateert. Zal hij haar perpetueren? Ik wil het hopen omdat ik aan mijn naam hecht. Mijn oudsten zoon zal wel nimmer huwen. Gij zult U herinneren dat een mijner dochters (Henriette) getrouwd is met den Hr. Dolleman.' Hij woont tijdelijk op Huize Schothorst te Hoogland bij zijn zwager Verloren van Themaat, die hij helpt bij diens administratie, etc.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Elisabeth Wilhelmina van den Broecke geb. 10 Jan 1857 overl. 26 Feb 1934
Huwelijk: 5 Sept 1882 Banjoe-Biroe / Salatiga
Kinderen:
  Henriette Cornelia Swart Male geb. 6 MRT 1897
  Henri Louis Swart Male geb. 3 Feb 1885
  Johan Anton Swart Male geb. 20 Jan 1887 overl. 25 Sept 1942