Nicolaas Cornelis Jan Rahder

Geslacht: Man
Vader: Johan Coenraad Rahder
Moeder: Willemina Petronella Cornelia van Voorthuijsen
Geboren: 22 Juni 1852 Nieuweroord, Westerbork
Overleden: 27 Juni 1925 Den Haag
Beroep: arts
Aantekeningen: Ingezonden brief:
Aangezien m.i. Jezus de eenige Weg tot Zaligheid is en de Vegetariersbond in zijn Orgaan stukken opneemt, die mijne Godsvereerende gevoelens kwetsen, zoo wensch ik niet langer lid te zijn van zoodanige vereeniging.
Ik blijf vegetarier, daar ik als geneesheer het eten van vleesch verkeerd acht, niet uit ziekelijk medelijden met de dierenwereld.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Johanna Cornelia Bombled geb. 11 Nov 1857
Huwelijk: 28 Juli 1881 Rotterdam