Karel Eduard Veltman

Geslacht: Man
Vader: Herman Corneille Veltman
Moeder: Ulrike Amalie Bertha Heijse
Geboren: 18 Apr 1874 Amsterdam
Overleden: 18 Juli 1940 Maastricht
Religie: WH
Beroep: commissionair in effecten
Aantekeningen: Ve ltm a n , K arel Eduard. - Bankier. - Geb. 18 April 1874, - Vader: Herman Corneille Veltman Jr., geb. 2 Ju li 184 L, bankier ; Moeder: Bertha Ulrica Amalia Heyse, geb. 22 Juli 1843. - Febr. 1 98 te Amsterdam g h. met Bernadette Povel. - Kinderen: Charles Edouard Marie Michel, geb. 17 Dec. 1898, procuratiehouder bij de fa. V rmeer & Co.; Bertha Bernadette, geb. 22 April 1900, geh. met Dl'. Charles Mendes de Leon, geneesheer-directeur aan het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. - V . verli t na het eind-diploma behaald te h bben, in 1892 de Openbare Handels-school te Amsterdam nl er de daarna het effectenvak bij de fa. Leembrugg n, Guépin en Muysken. Vervolgens vertoefde hij een jaar te Londen bij de fa. D renburg & Co., en voorts te Antwerpen bij de fa. Paul Mayer & Co. a zijn verblijf in Londen en Antwerpen repatrieerde V. in 1895. In dit jaar kwam hij in dienst van de fa. Vermeer & Co., eerst al procur-atiehouder en in 1906 als lid der firma. De fa. Vermeer & Co. is lid van de Amsterdamsch Bankiersvereen., en houdt zich met bankzaken in het algemeen bezig. - V. is bovendien commissaris van de volgende maatschappijen: de Centrale Suiker Mij. , de Belg.-Nederl. Cultuur Mij., de Algem. Belgisch-Java 'che ultuur Mij., de Rubber Cultuur Mij. Tjoeroeg en de Landbouw Mij. Temoeloes. - Hij is een groot paardensportliefhebber, deed in Frankrijk veel aan de jacht achter honden en nam herhaaldelijk deel aan de 4-daagsche afstandsritten der Kon. Mil. Sportvereen. - Heerengracht 199, Amsterdam.
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld

Gezin 1

Huwelijkspartner: Marguérite Marie Bernadette Povel geb. 20 MEI 1876 overl. 7 Juli 1957
Huwelijk: 15 Feb 1898 Amsterdam