Jenny Westerman

Geslacht: Vrouw
Vader: William Marten Westerman
Moeder: Johanna Frederika Smaale
Geboren: 19 MEI 1871 Amsterdam
Overleden: 1954
Religie: Ev. Luthers
Beroep: winkelchef
Aantekeningen: Stadsarchief Gemeente Amsterdam
399: Archief van de Familie Westerman en Aanverwante Families
2.1.3.9.1JENNY WESTERMAN
368 Schoolrapporten en getuigschrift van Jenny Westerman1886 - 18891 omslag
369 Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen. Gedrukt19331 omslag
370 Brieven aan mevrouw J. Tweer-Westerman. (Van C.C. van de Graft, 1948, 1 st.; J.D. van Haasen-Westerman, 1938-1939, 2 st.; H. Hondius, 1939, 1 st.; T. Hondius, 1951, 1 st.; A. Kersten-Westerman, 1951, 1 st.; Gerarda Westerman, 1950-1951, 2 st.; G.F...
Hierbij enige aantekeningen en concept-brieven van mevr. Tweer-Westerman.1935 - 19511 omslag
371 Album met handtekeningen aan mevrouw J. Tweer-Westerman aangeboden ter gelegenheid van haar aftreden als Presidente van de Nederlandsche Vrouwenclub19381 deel
372 Album aangeboden aan de scheidende presidente mevrouw J. Tweer-Westerman door de Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen te Amsterdam19391 deel in 1 doos
373 Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering van Kleine-Kinderen Bewaarplaatsen te Amsterdam, opgericht in 1872, sinds 1933 geheten Amsterdamsche Vereniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen en sinds 1957 Amsterdamse Vereniging 'Dagverblijven...1929 - 19611 omslag
374 Brochures betreffende de Kinderbewaarplaatsen/Dagverblijven voor het gezonde kind. Gedrukts.d.1 omslag
375 Lotgevallen van een Amsterdams Koopmanshuis 1749-1949, Blikman en Sartorius N.V., door dr. C.C. van de Graft, blijkens begeleidend schrijven op 7 juni 1949 toegezonden aan mevrouw J. Tweer-Westerman1 deel en 1 stuk
376 Stukken betreffende het overlijden van Jenny Westerman19544 stukken
377 Portretfoto's van Jenny Westerman4 stuks
378 Krantenknipsels betreffende mevrouw Tweer-Westerman1929 - 19541 omslag
379 De Schakel, gemeenschappelijk orgaan van de instellingen voor maatschappelijk hulpbetoon te Amsterdam, mei 1939, met artikel over mevrouw J. Tweer-Westerman door mevrouw L. Jager-Brünings, secretaresse der Amst.Ver. tot Instandh.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Ewald Tweer geb. 1862 overl. 1944
Huwelijk: 26 OKT 1911 Amsterdam