Johan Theodorus Bornwater

Geslacht: Man
Vader: Antony Cornelis Bornwater
Moeder: Neeltje van Assum
Geboren: 16 Apr 1860 Zoeterwoude
Overleden: 19 Dec 1949 Sassenheim
Beroep: arts
Aantekeningen: Gouden artsjubileum J.Th. Bornwater te Overveen. Heden, 24 November is het juist vijftig jaar geleden, dat collega Johan Theodorus Bornwater te Leiden tot arts bevorderd werd. Hij werd geboren te Zoeterwoude op 16 April 1860, ging naar de H.B.S. te Leiden, deed in 1879 einexamen en wist reeds na ruim vijf jaren den artstitel te verwerven. Hij ging de gewone practijk in, gevoelde zich echter ook tot de politiek aangetrokken. In 1913 werd hij lid van den Raad te bloemendaal, in 1931 zelfs wethouder. sinds Juli 1916 is hij afdeelingsvoorzitter van het witte Kruis en voorzitter van de afdeeling van den Volksbond tegen Drankmisbruik. Ook de natuur trekt hem aan; als ondervoorzitter van "Bloemendaals Bloei" werkt hij mede om de prachtige omgeving in alle opzichten tot een aantrekkelijk oord te maken!
Wij wenschen den gouden jublilaris nog vele jaren van opgewektheid en levenslust toe!
P.A. de Wilde
N.T.v.G. 78. IV. 47.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maria Rosbergen geb. 24 Jan 1861 overl. 7 Aug 1904
Huwelijk: 15 Jan 1885 Leiden

Gezin 2

Huwelijkspartner: Johanna Cornelia Eldering geb. 23 Aug 1864 overl. 19 Sept 1953
Huwelijk: 5 Juli 1906 Bloemendaal