Arendina Willemina Grooters

Geslacht: Vrouw
Vader: Jan Grooters
Moeder: Louisa Geertruida Frantsen
Geboren: 9 Dec 1880 Lonneker
Beroep: onderwijzeres
Aantekeningen: Europeesche Kanarie in Nederland. Het lijkt mij wel de moeite waard U even te melden, dat zich sedert eenige weken 2 Europeesche kanaries (Serinus) op een buiten 't Wooldrik" ophouden. Beide mannetjes zingen den geheelen dag hun eenvoudig liedje.
Dit liedje en de gekleurde platen in Naumann enThorburn laten geen twijfel, of we hebben juist gezien! Tot meerdere inlichtingen zijn we volgaarne bereid.
Enschede, 24 Mei 1923. A. W. HOGESLAG-GROOTERS.
De Levende Natuur 28 (3): 96-96 (1923)
De Europeesche kanarie in Twente. In antwoord op Uw schrijven van 11/6 doet 't me genoegen Ü te kunnen melden, dat Serinus serinus nog op 't oogenblik uit volle borst zijn liedje zingt. We waren al bang, dat hij vertrokken was, want in geen veertien dagen hadden we hem gehoord of gezien, waarschijnlijk tengevolge van het slechte weer, of omdat hij te druk was met 't voeren van zijn jongen. Ondanks al ons zoeken hebben we tot op 't oogenblik nest noch jongen kunnen ontdekken, maar zetten getrouw onze nasporingen voort. Zoodra we öf jongen öf een nest vinden, zullen we U dit meedeelen. —Wel vond ik in een appelboom een nest, dat volgens de beschrijvingen volkomen op dat van Serinus leek, maar de a volgende 1 dag was 't er uit gewaaid en geheel verregend.
Enschede, 25 Juli '23. A. W. HOGESLAG GROOTERS.
De Levende Natuur 28 (5): 158-159 (1923)

Gezin 1

Huwelijkspartner: Hendrik Jan Hogeslag geb. 1883 overl. 13 Nov 1948
Huwelijk: 20 Apr 1916 Enschede