Jeanne Amalia Bles

Geslacht: Vrouw
Vader: Abraham Bles
Moeder: Sophia Bosman
Geboren: 21 MEI 1875 Rotterdam
Overleden: 27 MRT 1945 Bergen-Belsen
Religie: Ned. Isr.
Beroep: arts
Aantekeningen: 40 jaren arts
16 Maart. Jeanne Amalia Bles, geboren 21 Mei 1875 te Rotterdam, studeerde te Amsterdam, waar zij in 1901 tot arts werd bevorderd. Spoedig daarop werd zij als eerste vrouw, benoemd tot assistent in het ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam, tot November 1903. Daarna vestigde zij zich als kinderarts in haar geboorteplaats; tevens werkte zij gedurende 25 jaren geheel belangeloos aan het Sophia Kinderziekenhuis (destijds Westersingel) als hoofd van een zuigelingen-afdeeling en als assistente bij operaties. Met mej. Van der Waard, meesteres-vroedvrouw van de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, nam collega Blas het initiatief tot instelling van een wijkkankerdienst van het Groene Kruis. Voorts was zij korten tijd bestuurslid van de Ned. Vereeniging voor Paediatrie en medewerkster van het referatendeel (voor Spaansch) van het Monatsschrift für Kinderheilkunde
N.T.v.G. 85. I. II