Janke de Vries

Geslacht: Vrouw
Vader: Coenraad Johan de Vries
Moeder: Berber Sinia
Geboren: 9 Juli 1873 Morra
Religie: Ned. Hervormd

Gezin 1

Huwelijkspartner: Pieter Gerlof Tiddens geb. 12 Juli 1872 overl. 2 Juni 1955
Huwelijk: 25 Juli 1898 Oostdongeradeel