Lokkie Alida van Veen

Geslacht: Vrouw
Vader: Sipke van Veen
Moeder: Thomaske Gabes Wijnia
Geboren: 29 Nov 1877 Spannum, gem Hennaarderadeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jacob Klaasesz geb. 22 Sept 1875
Huwelijk: 15 Juni 1905 Groningen
Kinderen:
  Lina Klaasesz Female geb. 22 Dec 1906