Nanne Klaver

Geslacht: Man
Vader: Pieter Nannes Klaver
Moeder: Aaltje Klazes Langhout
Geboren: 9 Okt 1870 Welsrijp, gem. Hennaarderadeel
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: schilder

Gezin 1

Huwelijkspartner: Gatske Tigchelaar geb. 29 Sept 1876
Huwelijk: 22 Juli 1905 Franekeradeel