Klaas Jan Wypcke Wierda

Geslacht: Man
Vader: Jan Wierda
Moeder: Gerbina Eelcina Simonetta Ynzonides
Geboren: 21 MEI 1921 Leeuwarden
Overleden: 11 Apr 1945 Dronrijp, Menaldumadeel
Religie: Ger. Kerk