Nanne Krottje

Geslacht: Man
Vader: Anne Krottje
Moeder: Trijntje de Boer
Geboren: 28 Juni 1913 Arum, Wonseradeel
Religie: geen, Ned. Hervormd
Beroep: letterzetter
Aantekeningen: Eindhoven. Communist. Vocht in Internationale Brigade. Lijst links-extremistische personen (1939).
Zitting 1969-1970 - 10 524
Naturalisatie van Afker, Renée en 27 anderen
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot naturalisatie van Renée Afker en 27 anderen.
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Soestdijk, 29 januari 1970.
JULIANA.
Krottje, Nanne, geboren te Arum, gemeente Wonseradeel (Friesland) 28 juni 1913, directeur van een naamloze vennootschap, wonende te Bergeyk, provincie Noord-Brabant

Gezin 1

Huwelijkspartner: Cornelia Johanna Mies geb. 12 Jan 1911 overl. 1963
Huwelijk: 3 OKT 1935 Heerlen
Kinderen:
  Catharina Krottje Male geb. 12 Aug 1935
  Petrus Johannes Krottje Male geb. 4 Feb 1937
  Antoon Krottje Male geb. 4 Feb 1937