Antje van der Heide

Geslacht: Vrouw
Vader: Lieuwe van der Heide
Moeder: Johannetta Catharina Brantsma
Geboren: 24 Juni 1872 Leeuwarden
Overleden: 20 MEI 1951 Bussum
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: dienstbode
Aantekeningen: Bussum. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Steunfonds voor Slachtoffers van Principieel en Daadwerkelijk antimilitarisme (1931).
lid BRAC