Jorrit Ates van der Meer

Geslacht: Man
Vader: Ate van der Meer
Moeder: Baaye de Jong
Geboren: 18 Feb 1888 Scharnegoutum, Wymbritseradeel
Overleden: 1 Juli 1933 Oudega
Beroep: Ned. Hervormd
Beroep: secretaris Friesche Maatschappij van Landbouw

Gezin 1

Huwelijkspartner: Reintje Hornstra geb. 27 MRT 1900
Huwelijk: 1 Dec 1925 Leeuwarden