Ype Thymens Nooitgedagt

Geslacht: Man
Vader: Timen Jarigs Nooitgedagt
Moeder: Jetske Heines Speelman
Geboren: 1823

Gezin 1

Huwelijkspartner: Gatske Sjoerds de Jong geb. 12 Feb 1825 overl. 3 Feb 1911
Huwelijk: 1 Feb 1846 IJlst
Kinderen:
  Tymen Nooitgedagt Male geb. 10 MRT 1850 overl. 14 Dec 1925
  Jetske Nooitgedagt Male geb. 16 MEI 1848 overl. 27 Juni 1932