Mattheus Ribbens

Geslacht: Man
Vader: Gerard Hubertus Ribbens
Moeder: Elizabeth van der Lint
Geboren: 28 MEI 1895 Den Haag
Overleden: 20 Jan 1928 Veenhuizen, Norg
Beroep: typograaf
Aantekeningen: HMG 991
vonnis 5 januari 1916
dat hij te IJmuiden gemeente Velsen op den 1e December 1915 1: opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan de herhaalde orders van zijn meerdere in rang de Mil. Serg. Ch. Terpstra van het Res. Bat. V dit hem als menagemeester van de 3e Comp.ie van dat Bataljon, gelastte de keuken te verlaten of uit te gaan. 2: genoemden meerdere in rang met woorden heeft beledigd door hem toe te voegen het woord "suffert".
Het Centrum 07-04-1916
In de zaak tegen M.R., oud 20 jaar, geboren te 's-Gravenhage, milicien-soldaat der Infanterie, door den Krijgsraad te 's-Gravenhage te voldoen aan den last van den sergeant-menagemeester C.T. om de keuken uit te gaan en dien sergeant te beleedigen.
Het Hof bevestigde dit vonnis.
Raadsman was mr. C. de Wilde Jr.