Sybren Klazes Nijdam

Geslacht: Man
Vader: Klaas Sybrens Nijdam
Moeder: Antje Jacobs Piersma
Geboren: 1795 Rauwerd

Gezin 1

Huwelijkspartner: Geeske Sytzes Dotinga geb. 1801
Huwelijk: 30 MEI 1819 Rauwerderhem
Kinderen:
  Sijtze Nijdam Male geb. 6 OKT 1822