Karel Gerardus van den Haak

Geslacht: Man
Vader: Geerlof van der Haak
Moeder: Trijntje Woud
Geboren: 14 Nov 1897 Haarlem
Overleden: 5 Jan 1988 Oosterbeek
Beroep: boekhouder
Aantekeningen: Boekje Lod. van Mierop:
uit Haarlem, A.L. Dyserinckstraat 85
2 maart 1917 in voorarrest gesteld in Oranje-Nassaukazerne, Amsterdam, cel 6
verlangt vegetarisch te eten
HMG 3679
vonnis 19 dec 1917 raadsman H.Th. Gerlings
dat hij te Amsterdam op den 9den Juli 1917 opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan den herhaalden order van zijn meerdere in rang, een reserve 1e luitenant der Vesting Artillerie, G.D.W. Boissevain, zijn - beklaagde's - compagniescommandant, die hem - beklaagde - gelastte zijne werkkleeding aan te trekken, hebbende beklaagde zulks uitdrukkelijk geweigerd door te antwoorden: "dat weiger ik wederom", althans woorden van gelijke weigerende strekking.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Geertruida van Dantzig geb. 15 Nov 1902 overl. 6 Mrt 1982
Huwelijk: 30 Mei 1923 Amsterdam
Kinderen:
  Dik van den Haak Male geb. 18 Okt 1926
  Rob van den Haak Male geb. 1929