Douwe Kooistra

Geslacht: Man
Vader: Anne Harmens Kooistra
Moeder: Grietje van der Wal
Geboren: 8 Feb 1898 Idaarderadeel
Aantekeningen: krijgsraad Arnhem 5 april 1918, uitspraak 24 mei 1918 no. 1444
Douwe Kooistra, geb te Warga, gem Idaarderadeel op 8 feb 1898, laatst gewoond te Idaarderadeel
vader Anne Harmens Kooistra, moeder Grietje van der Wal
milicien soldaat bij 4e depot IX te Leeuwarden
heeft te Leeuwarden op 16 jan 1918 geweigerd om een militair werkpak aan te trekken
16 jan 1918 in dienst getreden lichting 1918 gem. Idaarderadeel
Beschuldigde heeft geweigerd wegens gemoedsbezwaren. Na gewaarschuwd te zijn voor de gevolgen zei de beshculdigde van den ernst daarvan overtuigd tge zijn, geen meerdere boven zich te erkennen en niets met het militair stelsel te maken te willen hebben
4 maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanf 16 jan 1918
------------
krijgsraad arnhem 16 aug 1918, uitspraak 4 okt 1918 no. 2467
(staat geboren 18 februari)
heeft te Leeuwarden op 16 mei 1918 geweigerd militaire kleding aan te trekken
6 mnd mil gevangensistraf, in mindering vanf 16 mei 1918 en ontzegging van 5 jaar