Jan Gleijsteen

Geslacht: Man
Vader: Johannes Gleijsteen
Moeder: Nicolina Hendrika van Draanen
Geboren: 22 Mei 1895 Amsterdam
Overleden: 16 Apr 1989 Santpoort-Zuid
Beroep: winkelbediende
Religie: Doopsgezind
Aantekeningen: HMG 1205
vonnis 31 maart 1916
dat hij te Schoonhoven op de 2e Maart 1916 opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan de herhaalden order van zijn meerdere in rang den sergeant fourier W. Louman bij de Instructie Compagnie aldaar, die hem gelastte een muts op te passen, die bestemd was voor beklaagdes uitrusting, en zulks uitdrukkelijk heeft geweigerd door op die orders te antwoorden "Ik weiger", althans woorden van gelijke strekking.
Was 3 maart 1915 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting van 1915 uit de gemeente Amsterdam onder no. 1882 op dato met uitstel van eerste oefening tot 1 Maart 1916. Den 1 Maart 1916 in werkelijken dienst tot eerste oefening.
gevangtijd 1 is 1916 Den Haag, strafgevangenis, no. 99 ; 1922 oprichter van Workgroup of Mennonites and Quakers Against War and Military Conscription,
Boekje Lod. van Mierop:
Bij vonnis krijgsraad Den Haag, geapprobeerd 13 maart 1916, 4 mnd militaire gevangenisstraf. Deze heeft hij ondergaan in gevangenis te den Haag.
Door krijgsraad Den Haag opnieuw op 16 aug 1916 veroordeeld tot 5 mnd gevangenisstraf. Daarom in appel gekomen. Verdediger: Mr. Furnee.
Huis van bewaring Utrecht cel Y. veroordeeld 31/10/16 tot 6 mnd gevangenis en 5 jaar ontzegging. vrij gekomen 22 januari 1917
Adres van zijn broer: St. Willibrordusstraat 61 in amsterdam
31 jan 1917 schreef hij aan Lod. van Mierop, dat hij >gezond en vrolijk< was vrijgekomen. >Ook nu ontbreekt het mij niet aan

Gezin 1

Huwelijkspartner: Gerritje Nowee geb. 1 Feb 1897 overl. 20 Feb 1980
Huwelijk: 17 Juli 1930 Amsterdam
Kinderen:
  Jan Gleijsteen Male geb. 16 Juli 1931
  Gerritje Gleijsteen Male geb. 30 Juni 1934
  Marijnes Johannes Gleijsteen Male geb. 30 Juni 1936
  Hendrika Gleijsteen Male geb. 5 Aug 1938