Cornelis Jacob Baart de la Faille

Geslacht: Man
Vader: Robbert Daniel Baart de la Faille
Moeder: Antje Hoitinga Speelman
Geboren: 20 MEI 1880 Groningen
Overleden: 20 Juni 1939 Arnhem
Beroep: leraar
Aantekeningen: En 1901 li esperantisti?is kaj la 16-an de novembro li fondis kun J. van Beusekom, J. van Enschut, G. van Romburgh, D. F. Romein kaj C. H. de Vos en Utrecht la unuan vivipovan Esperanto-grupon en Nederlando.
La 27-an de augusto 1905 ekestis la Holanda Societo Esperantista „La Estonto Estas Nia“ (poste oni anstata?is „Holanda“ per „Nederlanda“; mallongige oni nomas ?in „LEEN“). ?iaj unuaj estraranoj estis: Baart de la Faille, H. Blok, Romein, Dreves Uitterdijk kaj Valeton.
Baart de la Faille estis elektita kiel UEA-estrarano en 1939 (de la ?eneva UEA), sed li mortis ankora? en la sama monato (junio).

Gezin 1

Huwelijkspartner: Agatha Sophia Fischer geb. 29 MRT 1882
Huwelijk: 21 Dec 1906 Smallingerland