Jacobus Hendricus Held

Geslacht: Man
Vader: Rijk Held
Moeder: Johanna Elisabeth Jansen
Geboren: 24 Sept 1895 Haarlem
Beroep: ijzerdraaier, fabrieksarbeider
Religie: Rooms Katholiek, geen
Aantekeningen: Haarlem/ Alkmaar (1939). Draaier. Anarchist. Dienstweigeraar. In november 1921 veroordeeld tot 6 maanden en 5 jaar ontzegging. Lijst links-extremisten (1939).
J.H. Held 1916 dw'er ; weesjongen,
Boekje Lod. van Mierop:
(gegevens ontvangen via G. Peereboom, Uitenboschstraat 17, Alkmaar. - Gemengde bouwvakvereen. "Ontwaakt")
weesjongen, in de buurt van Peereboom thuis geweest, daar door de Voogdijraad gebracht, Rooms Katholiek, zegt dat hij uit geloofsbeginsel niet als soldaat kan dienen.
Volgens P. net persoon, heel kalm in omgang en vastberaden in zijn doen.
Uit schrijven van 1 november 1916 (Tilburg) van Held aan ds. Schermerhorn:
26 september 1916 tevergeefs getracht ds. Schermerhorn thuis te treffen om over dienstweigering te spreken; toen werd hij reeds opgespoord door politie, zijnde ontvlucht uit voorarrest voor dienstweigering.
Als metaaldraaier was hij werkzaam in ijzerfabriek van de heer Van Spall, voor Landstormpl. opgeroepen, had daarvan vrij kunnen komen door op die fabriek ammunitie te draaien.
Dit tegen zijn geweten. Dus in werkelijke militaire dienst, dit niet zo moorddadig vinden, toch tegen zijn geweten. Na 8 1/2 mnd in dienst weigerde hij. Daarop in voorarrest.
Vanaf half juli 1916 (26 sept was hij in ontvluchting)
Jan Steen ontmoet hem toevallig 29 december 1916 in de trein van Den Bosch naar Utrecht. Toen was hij uit het Huis van Bewaring te Den Bosch (waar hij de laatste 28 dagen doorbracht) op handtast? weggezonden, om zich naar Alfen (zijn garnizoen) te begeven. Hij was toen op weg elders heen.
Half januari 1917 was hij in de omstreken van Alkmaar bij P. bekend.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Margaretha Arnolda Jacoba Frölich geb. 31 Dec 1896
Kinderen:
  Arnold Held Male geb. 15 Sept 1928
  Rijk Held Male geb. 30 Sept 1929
  Johan Held Male geb. 18 Juli 1932
  Martin Held Male geb. 18 Dec 1935