Nicolaas Reinier Jacob Swart

Geslacht: Man
Vader: Jacob Swart
Moeder: Anna Maria Scherius
Geboren: 3 Juni 1831 Amsterdam
Overleden: 1892
Aantekeningen: SWART (Nicolaas Reinier Jacob), zoon van Jacob Swart en Anna Maria Scherius (kol. 1403) geb. te Amsterdam 3 Juni 1831, overl. 1892, begaf zich op jeugdigen leeftijd naar Zuid-Afrika, waar hij zich onder leiding van den rustenburgschen predikant, Dirk Postma, voor het predikambt voorbereidde.
Nadat hij eenigen tijd bij de Gereformeerden te Pretoria als zoodanig was werkzaam geweest, zeide hij den preekstoel vaarwel en werd gouvernementssecretaris onder president Burgers, die hem, niet ten onrechte, verdacht een dubbele rol tegenover de engelsche regeering te spelen.
Zie: H.P.N. Muller, Oude tijden in den O. Vrijstaat 249; F. Lion Cachet, Vijftien jaren in Zuid- Afrika II, 13; N. Mansvelt, De Betrekkingen tusschen Nederland en Zuid- Afrika 121.
de Savornin Lohman
NNBW