Joseph Hubert van Riemsdijk

Geslacht: Man
Vader: Andreas Hubertus Constantinus van Riemsdijk
Moeder: Maria Hubertina Catharina Claessens
Geboren: 6 Apr 1883 Zwolle
Overleden: 5 Juni 1940 Itens, Hennaarderadeel
Beroep: predikant
Religie: Doopsgezind

Gezin 1

Huwelijkspartner: Trijntje Heeringa geb. 18 Juli 1893
Huwelijk: 4 Juli 1918 Westdongeradeel