Meinte Ringia

Geslacht: Man
Vader:  
Moeder: Eke Ringia
Geboren: 6 Jan 1888 Beetgum, Menaldumadeel
Aantekeningen: Haarlem (Schoten)/Nieuwe Niedorp/Marum. Fabrieksarbeider. Anarchist. Secretaris congrescommissie I.A.M.V. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Secretaris afdeling I.A.M.V. (1933). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939).
krijgsraad Arnhem 17 augustus 1917, uitspraak 26 okt 1917 no. 2381
Meinte Ringia, geb te Beetgum op 6 januari 1888
landstormplichtig soldaat bij het 4e comp depotbataljon XI Inf Brigade te Leeuwarden
Hij heeft op 10 juli 1917 te Leeuwarden een militair kledingstuk aan te trekken, zeggende:
Ik bedank er voor
jaarklasse 1908
4 maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 10 juli 1917
krijgsraad Arnhem 8 februari 1918, uitspraak 15 maart 1918 no. 559
heeft te Assen op 12 nov 1917 geweigerd een militaire broek aan te trekken
6 maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 12 nov 1917, 5 jaar ontzegging
Titel Willem de Haan (ed.)
Herinneringen van Meinte Ringia
Nijmegen, [1984], 62 p. Beginjaar 1888 Eindjaar 1980 Aantekeningen - Repertorium-Blom, nr. 556 (herinneringen van een socialist en vrijdenker, vooral gewijd aan de sociale strijd en wat daarmee samenhing)
- omslagtitel: "Een leven lang verzet"

Gezin 1

Huwelijkspartner: Aukje Dijkstra geb. 31 OKT 1887 overl. 26 Feb 1949
Huwelijk: 19 MEI 1910 Menaldumadeel
Kinderen:
  Harm Julianus Male geb. 2 Apr 1919