Elise Marie Calisch

Geslacht: Vrouw
Vader: Salomon Martinus Nathan Calisch
Moeder: Jeanne Calisch
Geboren: 24 OKT 1877 Amsterdam
Overleden: 1964 Bussum
Aantekeningen: Zij stamde uit een gegoede Joodse familie. Tot haar familie behoorden de samenstellers van de eerste Nederlandse woordenboeken. Haar vader werkte als correspondent en recensent bij het Algemeen Handelsblad. Calisch was een vurig aanhangster van de Rein Leven Beweging en was de eerste leerkracht aan de Humanitaire School te Laren N.H. (De Hum).
Calisch was een idealistische persoonlijkheid, die wel in conflict móest raken met het burgerlijke milieu waarin zij opgegroeid was. Aangezien haar moeder leed aan long-tbc, werd zij geheel opgevoed door een kinderjuffrouw, juf van Dillen, die later werkzaam was in het gezin van de modelboer Floris Vos op de modelboerderij Oud-Bussem. Zoals in die tijd en in dit milieu gebruikelijk, werd thuis veel Frans gesproken en tijdens de vakanties in Duitse badplaatsen werd het nodige Duits opgestoken. Dat leidde tot een studie middelbaar Duits, rond 1894 iets heel ongewoons voor een meisje. In verband met deze studie bracht zij een jaar door in Duitsland, bij een leraarsgezin in Wernigerode (Harz).
In Hilversum, in het gezin van Anrooy, maakte zij kennis met professor Jacob van Rees, hoogleraar histologie in Amsterdam. Deze ontmoeting bepaalde in sterke mate de rest van haar leven. Zij ging in het Gooi wonen. Dankzij haar akte kon zij onderwijzeres worden aan de Humanitaire School. Zij werd actief in de kolonie van professor Van Rees, die goede banden onderhield met de kolonie Walden van Frederik van Eeden, in het nabijgelegen Bussum. In Hilversum kwam zij in contact met haar aanstaande man Emil Uyldert. Zij kregen samen één kind: Mellie Uyldert (1908).
Rond 1912 vertrok haar echtgenoot naar Amerika, met de verzorgster van zijn dochter, maar zònder vrouw en kind. Calisch moest nu geheel zelf in haar levensonderhoud voorzien, iets waaraan zij niet echt gewend was. Dat deed zij o.m. door het geven van lessen in Frans, Duits en Engels. Zij verhuisde nog vele malen in het Gooi, om uiteindelijk in het bejaardencentrum "De Schutse" in Bussum te overlijden

Gezin 1

Huwelijkspartner: Emil Uyldert geb. 22 Sept 1884 overl. 1959
Kinderen:
  Mellifica Uyldert Female geb. 31 MEI 1908 overl. 10 MEI 2009