Trijntje Eelkes Idsardi

Geslacht: Vrouw
Vader: Eelke Idzes Idsardi
Moeder: Baukje Tjallings Kampstra
Geboren: 1807 Wierum, gemeente Westdongeradeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jan Douwes Douma geb. 1805
Huwelijk: 25 Sept 1829 Oostdongeradeel
Kinderen:
  Baukje Jans Douma Female geb. 25 Sept 1830